Tsjernobyl 30 jaar geleden. De gevolgen blijven

Bron: http://www.laka.org/protest/chernobyl+30/

TSJERNOBYL 30 JAAR GELEDEN

DE GEVOLGEN BLIJVEN

Doe een online donatie

Acties kosten geld.

Steun Laka eenmalig of wordt donateur!

Eind april 2016 is het 30 jaar geleden dat reactor nummer vier in Tsjernobyl in de toenmalige Sovjet Unie ontplofte en een grote hoeveelheid radioactief materiaal over vooral Europa verspreidde. Grote gebieden zijn nog steeds onbewoonbaar en tot in Duitsland zijn paddestoelen en wilde zwijnen ook nu nog ongeschikt voor consumptie door de te hoge radioactieve besmetting.

De ramp is door de enorme langdurige impact op sociaal en economisch gebied en de wijdverspreide langdurige aantasting van het milieu een unieke industriele ramp. In een rapport van de Verenigde Naties uit augustus 1995 wordt geschat dat alleen al in Oekraine, Wit-Rusland en de Russische Federatie rond de 9 miljoen mensen direct werden getroffen door de vrijgekomen langlevende radioactiviteit die meer dan 200 keer groter was dan de hoeveelheid van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. (Bron: United Nations, Sept 1995: “Strengthening of international cooperation and coordination of efforts to study, mitigate and minimize the consequences of the Chernobyl disaster”

In de vroegere Sovjet-Unie resulteerde de besmetting in de evacuatie van 400.000 mensen. Ongeveer 200.000 vierkante kilometer land was en is besmet door radioactief cesium-137 boven 37 kBq/m2 (interventie niveau 1986). Verder werd ongeveer 3.900.000 km2, circa 40% van de oppervlakte van Europa, besmet boven een niveau van 4 kBq/m2.
Deze besmetting zal eeuwenlang voortduren en veel landen, waaronder Wit-Rusland, Oekraine en Rusland zullen genoodzaakt zijn om voor vele decennia te leven met voedselbeperkende maatregelen.

Verspreiding van radioactiviteit door Tsjernobyl

Hiierboven is een simulatie getoond van verspreiding en neerslag (besmetting) van de cesium-137 gedurende de eerste tien dagen (t/m 5 mei 1986). De simulatie is gemaakt door het Met Office, het nationale weerkundige instituut van het Verenigd Koninkrijk.

In 2005 heeft IRSN, het Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire (de Franse staatsorganisatie voor expertise in kernenergie en stralingsrisico’s) een zeer gedetailleerde grafische reconstructiegemaakt van de verspreiding van cesium gedurende de eerste 14 dagen (t/m 10 mei 1986).
Cesium is natuurlijk maar een van de vele stoffen die in het milieu terecht kwamen.

30 jaar later: Tsjernobyl-activiteiten in Nederland

In heel Europa (en daarbuiten) zal het ongeluk in Tsjernobyl herdacht worden. Hieronder een overzicht van nu bekende activiteiten in Nederland in verband met Tsjernobyl (al dan niet samen met activiteiten naar aanleiding van vijf jaar Fukushima). Als er meer informatie bekend is over activiteiten zullen we dat hier vermelden. Geef uw activiteiten door aan Stichting laka dan vermelden we het in deze lijst. Hier een selectie van activiteiten buiten Nederland

25 april: Film en informatie

Op maandagavond 25 april is er vanaf 19.00 uur een programma met informatie en films georganiseerd door Vedan en Stichting Laka.

De bijeenkomst vindt plaats in het Natuurvriendenhuis de Krikkenhaar in Bornerbroek. Het Natuurvriendenhuis is vanaf 16 uur open en om 18 uur is er een eenvoudige maaltijd.
Het adres is:
Krikkenhaar 11
7627 PA Bornerbroek (locatie op google maps)

Het is mogelijk hier te overnachten: er zijn (tegen vergoeding) 1 en 2-persoons slaapkamers beschikbaar.
Opgeven voor eten en/of overnachten (of informatie over kosten) via: info@laka.org

Vanaf De Krikkenhaar vertrekken we gezamenlijk naar Urenco voor de Tsjernobyl-herdenking. Dat is ongeveer een half uur lopen. Er zal vervoer aanwezig zijn voor wie dat te ver is.

25 april april: herdenking bij Urenco Almelo

Precies 30 jaar na de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl, maandagnacht 25 april om 23.23 uur (01.23 uur 26 april, Russische tijd), herdenken we bij de hoofdingang aan de Bornsestraat van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo de slachtoffers van kernenergie. We herdenken dan echter niet uitsluitend de duizenden doden en honderdduizenden die leden en nog steeds lijden als gevolg van het ongeluk in Tsjernobyl, maar ook de vele slachtoffers van Fukushima (op 11 maart 2016 vijf jaar geleden) en de slachtoffers van de permanente en sluipende gevolgen van kernenergie. In de buurt van de uraniummijnen, de opwerkingsfabrieken en alle kerncentrales die regelmatig radioactieve stoffen lozen. In kleine hoeveelheden en vaak binnen de bestaande vergunningen, maar daarom niet ongevaarlijk.
We herdenken de slachtoffers van kernenergie bij Urenco, omdat het een zeer belangrijke, maar vaak over het hoofd geziene, schakel in de kernenergie-keten is. Het uranium-verrijkingsconglomeraat Urenco maakt uranium geschikt voor gebruik in ongeveer 25% van alle kerncentrales wereldwijd. Urenco verrijkte ook het uranium voor de reactoren in Fukushima, Japan (en werd daarmee een bedrijf met een waarlijk wereldwijde uitstraling).

Deze herdenking is georganiseerd door Vedan en Laka.
VEDAN: Vredes- en duurzaamheidsactiviteiten Netwerkstad (Almelo, Borne, Hengelo, Enschede)

Promotie

Deel op facebook, plaats banner op je website, twitter erover
Bestel affiches en folders.

Meer weten?

Stichting Laka heeft een zeer uitgebreide chronologie van de aanloop, het ongeluk en de oorzaken en de gevolgen samengesteld (in het Engels).

Er zijn duizenden boeken geschreven over de oorzaak en (mogelijke) gevolgen van Tsjernobyl. De Laka bibliotheek heeft er enkele honderden. Kijk hier voor de boeken en brochures over Tsjernobyl die bij Laka beschikbaar zijn.

30 jaar later: Tsjernobyl-activiteiten buiten Nederland

Op deze pagina is veel informatie te vinden over activiteiten in allerlei landen rond 30 jaar Tsjernobyl-herdenkingen


CHERNOBYL 30 YEARS AGO

EFFECTS CONTINUE

Doe een online donatie
Support Laka Foundation anddonate!

On April 26, 2016, at 1.23 hr, it is 30 years ago since the explosion at the fourth reactor of the Chernobyl nuclear power plant.
The disaster was a unique industrial accident due to the scale of its social, economic and environmental impacts and longevity. It is estimated that, in Ukraine, Belarus and Russia alone, around 9 million people were directly affected resulting from the fact that the long lived radioactivity released was more than 200 times that of the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. (Source: United Nations, Sept 1995: “Strengthening of international cooperation and coordination of efforts to study, mitigate and minimize the consequences of the Chernobyl disaster”

Across the former Soviet Union the contamination resulted in evacuation of some 400,000 people. About 200,000 km2 of land was, and is, contaminated by radioactive Caesium-137 above 37 kBq/m2 (1986 intervention level). In addition, about 3,900,000 km2, about 40% of the surface of Europe, was contaminated above the level of 4 kBq/m2. This contamination will persist for centuries, and many countries like Belarus, Ukraine and Russia will need to continue with food restriction orders for many decades to come.

Distribution of Chernobyl radioactivity

Shown is a reconstruction of dissemination and deposition of Caesium-137 due to the Chernobyl disaster in the first 10 days. This reconstruction is made by the United Kingdom’s Met Office.

In 2005 IRSN, the French Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire (Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) produced a detailed graphic reconstruction of the path of the first 14 days of the 1986 Chernobyl radioactive plume.
Ceasium, of couse, is only one of the many radioactive substances released.

Over the years Laka wrote an extensive chronology of the catastrophe and it’s aftermath.
The chronology was compiled by research at Laka’s extensive files on Chernobyl, and some sources available on the internet.

Many books, reports and research papers have been written on (possible) consequences of Chernobyl. The Laka documentationcenter has a few hundred available for further research. Click here for an overview of the books and papers available at the Laka-library.

International commemmorations

On this facebook page commemmorations are listed and announced. Check it out!

Dutch commemmorations

Film and information event

On monday april 25, an event is organised in the vicinity of Almelo. From 19.00hr movies about Chernobyl will be shown and information will be given. It will take place at the Krikkenhaar, Bornerbroek. Arriving is possible from 16.00hr on, there will be food at 18hr and sleepingplaces (single or double bedrooms) are available. Contact us for information on costs and reservations at: info@laka.org)
The event is organised by Vedan and Stichting Laka.

Address:
Krikkenhaar 11
7627 PA Bornerbroek

We will travel from De Krikkenhaar collectively to the Chernobyl-commemmoration, which is a 30 minutes walk. In case you ‘re not able to walk that far, there will be an opportunity to travel by car (please give notice as soon as possible).

Commemmoration at Urenco Almelo

At 23.23 hrs on April 25, exactly at the time (1.23hrs, April 26, Russian time) of the explosion at Chernobyl 30 years earlier, we will commemmorate Chernobyl at the Urenco uraniumenrichment plant at Almelo. We will not only commemmorate the many hundreds of thousands of people who suffered (and still are suffering) from Chernobyl, but also those that are suffering from Fukushima (five years on March 11) and all unnoticed victims of the nuclear fuel cycle. From uraniummining to reprocessing and waste storage, radioactive emissions take place; planned or by accident. Often in small quantities, and within permitted levels, but certainly not without dangers.