Contact

De contactgegevens van het LPHT:
LPHT  *  Postbus 2001 *   2930 AA Krimpen aan de Lek *

Voorzitter/Penningmeester: Matthias van der Weide
Vice-voorzitter: Alex van Vuuren
Secretaris: G. Wiersema

Giften voor het werk van LPHT welkom op:
NL90 INGB 0004 9540 33 t.n.v. STG LAND PLATF HULP TSJERNOBYLKINDEREN

KvK 41245251