Contact

De contactgegevens van het LPHT:
LPHT  *  Postbus 2001 *   2930 AA Krimpen aan de Lek *

Dhr.  R. Jani – voorzitter

Dhr. M.J. van der Weide – penningmeester 

Giften voor het werk van LPHT welkom op:
NL45 ABNA 0547 4643 55 tnv Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobykinderen

KvK 41245251