ANBI

1. De naam van de organisatie

    • STICHTING LANDELIJK PLATFORM HULP AAN TSJERNOBYLKINDEREN

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 804805088
KVK 41245251

3. De contactgegevens
Postadres:
Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tel. 088 88 55 062

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
Dhr. A. van Vuuren – voorzitter
(Mw. O. van Lavieren is 13-2-2018 afgetreden als voorzitter)
Dhr. M.J. van der Weide – Penningmeester
Mevr. N. Boer – Secretaris

5. Het beleidsplan (m.i.v. 1-7-2018 definitief niet meer actueel – nieuw plan voor eind 2018 bekend)
Het Landelijk Platform Hulp Tsjernobylkinderen zoekt plaatselijke werkgroepen die vanuit een school of kerkgemeenschap gastouders motiveren om één of twee kinderen per bezoekende groep op te vangen. De lokale werkgroep financiert de activiteit en begeleidt de kinderen met een leer- en ontspanningsprogramma. Er vindt zo een interculturele uitwisseling plaats.

6. Het beloningsbeleid
Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Kosten kunnen op declaratiebasis worden verrekend mits de fondsen daarvoor toereikend zijn.

7. De doelstelling (m.i.v. 1-7-2018 definitief niet meer actueel – nieuwe doelstelling voor eind 2018 bekend)
Het LPHT heeft als doel groepen kinderen (met een of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland – dan wel in de invloedssfeer daarvan – een verblijf in Nederland te geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weerstand, en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
Met ingang van juni 2017 is de situatie in de stichting ingrijpend gewijzigd. Voor meer info verwijzen wij naar ANBI Activiteiten verslagen 2016-2017 en 2017-2018.

Op deze agenda zijn de plaatsnamen vermeld waar een werkgroep* een groep kinderen ontvangt. Op de website zijn de werkgroepen vermeld die actief zijn. U kunt op de website van de betreffende werkgroep (de meeste, maar niet alle werkgroepen hebben een website) terecht voor informatie over de lokale aanpak, zowel als de agenda van de kindergroep.
*Een werkgroep is meestal een comité van samenwerkende kerken, scholen of particulieren die zich steeds meer organiseren als een ANBI stichting.

ACTIVITEITENVERSLAGEN:
Mededeling:
Met ingang van juni 2017 is de situatie in de stichting ingrijpend gewijzigd.
Voor meer info verwijzen wij naar ANBI Activiteiten verslag 2016-2017.

9. Een financiële verantwoording