Algemene voorwaarden Belarus Travel Service

Algemene voorwaarden Belarus Travel Service

Algemene voorwaarden Belarus Travel Service
1.      Belarus Travel Service (BTS) is geen reisbureau. BTS is een dienstverlenende organisatie tussen de werkers in Wit-Rusland en de reizigers in Nederland.
2.      BTS is een zelfstandig functionerende non-profit organisatie.
3.      BTS kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen ontstaan in de reis welke met behulp van BTS is georganiseerd, noch met het al dan niet aanwezig zijn van bestelde personen of reserveringen in Wit-Rusland. Men reist naar een voormalig Sovjet-land waar je dingen zult tegenkomen die met de cultuur te maken hebben en waarop wij vaak geen invloed hebben.
4.      Indien een reis niet kan doorgaan, zal als volgt een terug storting plaatsvinden van reeds betaalde gelden:
Afzegging 1 maand voor vertrek:      100%
Afzegging 14 dagen voor vertrek:     50%
Dit geldt uiteraard niet voor die onderdelen van de reis waarvoor al inspanningen zijn verricht of kosten voor zijn gemaakt.
5.      De reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reisverzekering.
6.      Na ontvangst van de aanvraag “uitnodiging” en “reisplanning” zal BTS zo spoedig mogelijk een orderbevestiging naar de klant sturen. Deze dient per omgaande getekend geretourneerd te worden, teneinde met de gewenste werkzaamheden te kunnen beginnen. Eventuele wijzigingen in de aanvraag zullen in een volgende orderbevestiging meegenomen worden.
Alles wat na de ondertekening van de overeenkomst of na toezending van de factuur nog veranderd wordt, wordt als extra kosten in rekening gebracht. Last minute veranderingen (minder dan 2 weken van te voren) worden dubbel berekend.
7.      Indien na afloop van de reis blijkt dat een aantal activiteiten in Wit-Rusland hebben plaatsgevonden of extra medewerkers zijn ingezet, zullen de kosten hiervan uiteraard nagefactureerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *